Sök på Mäklarringen Utland

Hur hittar jag en bostad i Spanien? Hur går ett köp till?

Här tipsar vi på Mäklarringen om bra saker att tänka på innan, under och efter köpet av din drömbostad i Spanien. Många har väl någon gång turistat i Spanien och funnit ett område som man tycker om och gärna återvänder till. Då säger dig magkänslan att det är här som du ska börja titta efter en bostad att köpa. Läs mer på Var i Spanien ska jag köpa bostad?

 • Var nätsmart - Du behöver inte alltid besöka boendet i fråga, i alla fall inte initialt. Det går utmärkt att via internet bilda sig en god uppfattning om olika bostäder hemifrån. På Mäklarringens hemsida finner du alla bostäder som Mäklarringen har till salu utomlands och på bostadsportalen Boneo finner du störst utbud av utlandsbostäder till salu. Vill du sedan vara på plats och titta – kontakta oss så ordnar vi en visningsresa. Vi har svensktalande personal på alla våra lokalkontor och de kan ge dig en god uppfattning om just det området de är verksamma och bor i. 
 • Skaffa NIE nummer - När du hittat din bostad hjälper Mäklarringens jurister eller ditt ombud dig med att ordna ett NIE nummer. Vill du vara extra förberedd kan du ansöka om NIE nummer på spanska ambassaden i Sverige. Normalt upprättas en fullmakt vid köpet för att ditt ombud i Spanien ska kunna ansöka om NIE nummer åt dig. Hela tiden är din mäklare med dig och ser till att allt sker i rätt ordning. På sommaren är det ofta lite längre handläggningstider för att få ett NIE nummer i Spanien då många ansöker samtidigt. 
 • Anlita en jurist - Den jurist du väljer att anlita ska vara väl insatt i de lokala reglerna och ska kunna bistå dig genom hela den juridiska processen. Juristen ska granska alla dokument vid kontraktsskrivningen, ha kontakt med notarien och myndigheter i samband med registreringen av bostadsköpet. Ta även här hjälp av din lokala mäklare för att komma i kontakt med en kompetent jurist. 
 • Prissumman gäller - Att buda på bostäder som vi är vana vid i Sverige är inte lika vanligt i Spanien men förekommer vid populära områden. Säljaren vill ofta ha det pris som är angivet, men visst förekommer prutning. Bra att ha i åtanke är att man i Spanien kan ha sin bostad till försäljning hos flera olika mäklarbyråer och att det tillämpas först-till-kvarn principen. Om du bestämmer dig för att du vill köpa en viss bostad, se till att ett reservationskontrakt upprättas så att du inte går miste om bostaden.  
 • Köpekontrakt - Ett köpekontrakt upprättas och undertecknas mellan köparen och säljaren. Detta registreras inte i något offentligt register men är ett juridiskt bindande dokument. Din advokat hjälper dig att granska alla handlingar innan undertecknandet. Det är av yttersta vikt att det priset som betalas för bostaden är det pris som uppges i kontraktet. Att ange ett lägre pris är olagligt. 
 • Betala handpenning - Först erläggs en reservationsavgift, sedan betalas handpenning som motsvarar 10 % av köpeskillingen. Om du som köpare bryter kontraktet förlorar du din handpenning. Om säljaren skulle bryta ett underskrivet kontrakt har du rätt till dubbla handpenningsbeloppet som kompensation enligt spansk lag. Köper du en nyproducerad bostad upprättas ett reservationsavtal med byggherren där du erlägger en reservationsavgift. 
 • Spansk fastighetsskatt - Hur är det då med skatten? Jo, i Spanien betalar man både statlig (0,25-0,50 procent) och kommunal (0,40-1,1 procent) fastighetsskatt årligen.  
 • Övriga skatter och avgifter - Vid ett köp tillkommer cirka 12-15 procent på köpeskillingen. Siffror som är förknippade med diverse skatter, avgifter, moms. Du kommer även att årligen behöva betala för bl a el och vatten och en avgift till bostadsägarföreningen.
 • Undersökningsplikt även utomlands - Föga förvånande har man som köpare av bostad i Spanien, precis som i Sverige, undersökningsplikt. Det vill säga en skyldighet att före köp undersöka ­bostaden och rådet är att anlita en expert. Läs mer på  Hur kontrollerar jag min nyköpta bostad i Spanien?  Gäller det nyproduktion är det extra viktigt att kontrollera att det aktuella bolaget verkligen har licens och bankgarantier/försäkring för bygget i fråga. Ta hjälp av din lokala mäklare! 
 • Tillträde till bostaden i Spanien - Vid köp av begagnad bostad går allt ganska fort. Redan efter 2 - 3 månader kan du få tillträde till bostaden, till och med tidigare om du har NIE nummer sedan tidigare. 
 • Lagfart och nycklar - Lagfarten liksom själva avtalet undertecknas och registreras hos notarien. Det är även där och då som du eller din jurist får nycklarna till din nya bostad i handen. När du eller din jurist väl har undertecknat lagfarten är bostad din. Om du har lån på din nya bostad förvaras originallagfarten hos banken tillsammans med lånedokumentationen. Du får en lagfartskopia, copia simple. Om du inte har lån på bostaden får du lagfarten i original när bostadsköpet finns registerat hos Fastighetsregistret. Du måste även komplettera dina betalningar genom att göra en slutlikvid hos ditt juridiska ombud. I slutlikviden får du originalfakturor på notariekostnaderna, Fastighetsregistret avgifter samt de skatter som du har betalt. Glöm inte heller att försäkra ditt hus. 
 • Sangria necesse est - Egentligen är det inget tips utan snarare en självklarhet om du ska skaffa bostad i Spanien, att ta reda på var de serverar områdets bästa sangria!

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.