Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Sänk dina elkostnader och bidra till en bättre miljö med solpaneler

Allt fler villaägare väljer att ta kontroll över sina elkostnader med hjälp av solpaneler. Den el som inte används går att sälja tillbaka till elnätet. Tack vare den snabba utvecklingen kring batterier har möjligheten att lagra solenergi dessutom blivit bättre.

Det glittrar från taken i Sverige när allt fler väljer att installera solpaneler. Under 2018 ökade antalet solcellsanläggningar hos både företag och privatpersoner från knappt 15.300 i början av året till nästan 25.500, enligt statistik från Energimyndigheten. Att regeringen höjde bidraget för att installera solceller från 20 till 30 procent av kostnaden är en förklaring. En annan är att bygglovet för solcellsanläggningar slopades från och med den 1 augusti samma år.

Sedan maj 2019 har stödet återgått till 20 procent. Ändå fortsätter kön av ansökningar att växa hos flera länsstyrelser i landet.

Bättre lagringsmöjligheter

Solpaneler består av ett stort antal sammankopplade solceller. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom en så kallad växelriktare kan den likström som generas i cellerna omvandlas till växelström som sedan kan användas i huset. Forskningen har gjort cellerna både effektivare och billigare. De kan däremot inte lagra energi. När det blir mörkt slutar helt enkelt produktionen. Den snabba utvecklingen av batterier gör dock att möjligheten att spara den el som produceras under dagen hela tiden förbättras.

Komplettera med elavtal

Att helt förlita sig på solenergi är på våra breddgrader svårt i dagsläget. Konsumentverket räknar med att en normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh per år. En solcellsanläggning med en effekt på 5 kW kommer upp i mellan 4.000 och 5.000 kWh per år beroende på läge, lutning och väderstreck. Under vinterhalvåret minskar dessutom solljuset så mycket att de flesta hushåll därför måste komplettera med ett traditionellt elavtal.

Ekonomiskt och klimatsmart val

Att installera solpaneler är trots det ett utmärkt sätt att få bättre kontroll över sina energikostnader.  Om man bortser från installationskostnaden är priset på den el som produceras nämligen detsamma hela tiden, det vill säga gratis. Dessutom är det möjligt att koppla anläggningen till elnätet och sälja den el som inte används genom sin elleverantör. Här har olika leverantörer olika avtal.

De som väljer solenergi väljer också ett klimatsmart sätt att producera el. Tillverkningen av solpaneler är visserligen ganska energikrävande. Men om man jämför hur mycket el en solpanel generar under sin livstid – garantitiden på en solpanel är vanligen mellan 20 och 25 år – är de fortfarande långt mer utsläppssnåla än fossila energislag. 

Sammanfattning 

  • Det kostar ungefär 100.000 kronor att installera en solcellsanläggning på 5 kW, 10 kW kostar ungefär 170.000 kronor. Med det statliga investeringsstödet går det att minska kostnaden med 20 procent. Det går också att göra ROT-avdrag med 9 procent på installationsarbetet. Investeringsstöd och rotavdrag går inte att kombinera. Återbetalningstiden påverkas av en mängd faktorer, som takets lutning, antal soltimmar, väderstreck, väderförhållande – faktorer som har stor betydelse för hur mycket el som faktiskt produceras. Elavtalets utformning vid försäljning av överskottsel behövs också tas med i beräkningen. Flera sajter erbjuder olika sätt att räkna ut återbetalningstiden. Men räkna med en återbetalningstid på mellan 12 och 17 år. 
  • En solcellsanläggning kopplas i en standardsituation in på fastighetens befintliga elsystem med hjälp av en växelriktare. 
  • Eftersom produktionen varierar beroende på antal soltimmar behöver de flesta svenska hushåll ett kompletterande elavtal för att täcka bortfallet av solenergi under framför allt vinterhalvåret. 
  • Solceller har en lång livstid. Garantitiden är ofta mellan 20 och 25 år. Om panel trots allt går sönder påverkar det hela anläggningen om man väljer att seriekoppla panelerna. 
  • Priset på den överskottsel som man säljer beror helt på det avtal man har. I standardfallet tecknas avtalet med det bolag som också är hushållets elleverantör. 
  • Solpaneler består av en mängd sammankopplade solceller och installeras på tak eller fasader.

Upptäck mer från Mäklarringen

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.