Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

BOSTADSPOLITIK

Så här säger de olika partierna om bostadspolitiken!

Vi sammanfattar tre konkreta förslag från varje parti
Är det bostadsbrist? I sådant fall vad behöver vi göra för att öka bostadsbyggande? Och självklart en utvärdering av amorteringskravet såhär långt. Vi har tagit tempen på de olika partierna gällande bostadspolitik. Amorteringskrav, ränteavdrag, uppskov och reavinstskatt är något som i allra högsta grad påverkar människors ekonomi och är avgörande i beslutet om möjligheten att kunna köpa en bostad i livets alla skeden. Hur resonerar de olika politikerna? Vi sammanfattar tre konkreta förslag från varje parti, nu är det valspurt!

För fullständiga intervjuer läs mer här

Moderaterna
”Sverige har en dysfunktionell bostadsmarknad

 • Mindre byråkrati, exempelvis korta ner tiden i hela detaljplansprocessen
 • Mindre reglerat hyresrättssystem
 • Fokus på möjligheten till ägande, även för de med små ekonomiska marginaler

Socialdemokraterna
”Bostadspolitik för alla”

 • Trygghetsboenden för äldre
 • Breddade landsbygdslån
 • Bygga fler hyresrätter

Centerpartiet
”Bostadsbristen en katastrof”

 • Skattegynnat Bospar för unga
 • Minska trösklarna på bostadsmarknaden, skeptiska till nuvarande form av amorteringskravet
 • Fler varianter av ägande, såsom ägarlägenheter

Kristdemokraterna
”Vi vill sätta fokus på ökad rörlighet”

 • Kritiska till nuvarande amorteringskrav
 • Utveckla investeringssparkonto, subventionerat bosparande för unga
 • Utveckla möjligheterna för boendekollektiv

Liberalerna
”Bostadsköerna i Guiness rekordbok”

 • Fokus på de som står utanför bostadsmarknaden
 • Skattegynnat bosparande för alla
 • Minska bostadsköerna rejält

Miljöpartiet
”Grön och ambitiös bostadspolitik”

 • Betoning på klimatsmarta bostäder med kvalitet
 • Utöka boendeformer, såsom ägarlägenheter och generationsboenden
 • Fler hyresrätter till lägre hyror

Sverigedemokraterna
”Amorteringskravet sätter käppar i hjulet”

 • Fler boendeformer, såsom hyrköp
 • Öka konkurrensen i byggbranschen
 • Ökad digitalisering och minskad byråkrati

Vänsterpartiet
”Kraftfull bostadspolitik efterfrågas”

 • Staten bör ta över en del av bostadsfinansieringen
 • Högre fastighetsskatt för större bostäder
 • ROT-avdrag även för hyresrätter

Läs mer om Bostadspolitik

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.