Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Uppskovsränta

Uppskovsränta, inte alltid lätt att förstå innebörden av det samt vad en förändring skulle innebära i praktiken. Just nu ligger ett förslag på bordet i Riksdagen, vi ger svar på vad det skulle kunna innebära för dig.

Uppskovsränta, vad betyder det?

När du säljer en bostad gör du förhoppningsvis en vinst på försäljningen, på den vinsten behöver man betala en vinstskatt. Om denna skatt blir väldigt stor är du troligen beroende av dessa pengar för att kunna stoppa in i ett ny bostad. Då kan du ansöka om ett uppskov.

Om du idag ansöker och blir beviljat ett uppskov med att betala vinstskatt för en bostadsförsäljning blir du påförd en uppskovsränta.

Hur kan det påverka mig vid en bostadsförsäljning?

Idag är många beroende av att kunna skjuta in hela den obeskattade vinsten i sin nya bostad. Dels beroende på att det krävs en kontantinsats på 15% samt dels för att minimera amorteringskraven.

Matematiskt exempel?

Uppskovsräntan är idag 0,5%, vilket kan uppfattas som en ringa summa men uppskovsräntan utgår på hela uppskovsbeloppet och inte på din skatteskuld till staten. Exempel,  om du har ett uppskov på 1 000 000 kr måste du årligen betala 5 000 kr i uppskovsränta.

Din latenta skatteskuld på ett uppskov på 1 000 000 kr är 220 000 kr (22% av vinsten), så på den reella skulden är räntan ca 2.27% (200 000 kr * 2,27% = 5 000 kr)  

Hur länge kan man skjuta upp uppskovet?

Uppskovet gäller fram till dess att du säljer den bostaden uppskovet blivit beviljat för. Vid den försäljningen lägger du till uppskovsbeloppet då du deklarerar den försäljningen och väljer du att köpa en ny bostad kan du beviljas ett nytt uppskov.

Finns det några krav för att kunna bli beviljat ett uppskov?

Ja, dessa villkor måste vara uppfyllda för att kunna få ett uppskov: 

  • Du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området (ursprungsbostaden) 
  • Den privatbostad du säljer har varit din permanentbostad i minst ett år alternativt varit bostad i minst tre år av en femårsperiod. Det finns ett undantag från detta och det är om du köper en bostad innan du sålt din gamla, då finns det vissa undatagsregler.
  • Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området (ersättningsbostaden) 
  • Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj året efter försäljningsåret.

Om den som har sålt privatbostaden har avlidit finns det speciella regler. En förutsättning för att dödsboet ska få uppskov är att en ny bostad förvärvas och att den avlidnes make eller sambo bosätter sig i den nya bostaden.

Det nya förslaget, vad skulle det innebära?

Det nya förslaget innebär att man slipper betala någon uppskovsränta, dock är det oklart om förslaget omfattar befrielse från uppskovsränta på nuvarande, redan godkända, uppskov eller bara på kommande.

Upptäck mer från Mäklarringen

Du som går i köptankar behöver kanske sälja din nuvarande bostad? Med vår kostnadsfria tjänst Startklar® förbereder vi allt oavsett när det är dags att sälja.

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.