Sök på Mäklarringen

Status

Skapa en smidig bostadsaffär. Besiktiga bostaden inför försäljningen. Med besiktningspaketet Status får du som säljare en överlåtelsebesiktning en vitvaruförsäkring som du betalar först när bostaden är såld.

Överlåtelsebesiktning

Fastigheten genomgår en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning. Besiktningen omfattar huvudbyggnad samt eventuellt vidbyggt garage. Målet med besiktningen är att inför en försäljning utröna om det förutom ev. kända brister finns saker att tänka på eller åtgärda. Besiktningen minskar även risken för framtida tvist mellan köpare och säljare och ligger till grund för ev. dolda felförsäkring.

Vitvaruförsäkring

Denna försäkring ger extra trygghet vid försäljning av din bostad. Försäkringen täcker undersöknings- och reparationskostnader vid plötslig och oförutsedd skada på vitvaror, vilka finns angivna i villkoret. Försäkringen gäller från utförd besiktning och fram till tillträdet, dock max 12 mån. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än 12 år utan åldersavdrag, för tvättmaskin gäller dock max 10 år. För detaljerad information och omfattning hänvisar vi till att ta del av och spara separat förköpsinformation och villkor.

Glöm ej tillval

För dig som valt Status går det givetvis utmärkt att komplettera med ex. Dolda felförsäkring, energideklaration, areamätning etc. Diskutera och boka via din fastighetsmäklare.

Betalningsvillkor

Paketet samt ev. tillvalstjänster faktureras när bostaden har blivit såld och säljaren mottagit sin handpenning, dock senast efter 24 månader från utförd besiktning. Om förmedlingsuppdrag med den mäklare/mäklarbyrå som bokat pakettjänsten avslutas inom 9 månader från beställningsdatum faktureras utförda tjänster till ordinarie styckpris enligt gällande prislista vid tidpunkten för avbokning.

Läs mer här om Status.

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.