Mina favoriter (0)
Bästa pris får köpa ditt hem

Bästa pris får köpa ditt hem

Är det flera spekulanter på ditt hem kan budgivning avgöra vem som ska få köpa hemmet. I så fall bestämmer du, tillsammans med mäklaren, förutsättningarna för budgivningen.

Öppen budgivning är vanligast. Då lämnar köparen sitt bud till mäklaren, som redovisar buden både till dig som säljare och till alla spekulanterna. Detta ger spekulanterna en möjlighet att bjuda över varandra.

Vid en sluten budgivning får respektive spekulant en viss tid på sig att lämna sitt bud, vilket oftast sker skriftligt. Buden är då hemliga för de övriga spekulanterna och mäklaren redovisar slutligen alla buden för dig som säljare. Det är alltid du som slutligen avgör vem som får köpa ditt hem. Högsta budet behöver alltså inte leda till affär, även om så oftast är fallet.

När båda parter är överens upprättar vi ett köpekontrakt.

Aktuella räntor

Mäklarringen Svenska AB, Ropstensslingan 11c, 115 42 Stockholm, support@maklarringen.se